ΣΕΚ: Η οδηγία για διαφάνεια θα συμβάλει στην εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές

ΣΕΚ: Η οδηγία για διαφάνεια θα συμβάλει στην εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές