Στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού τα τρία πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια

Στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού τα τρία πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια