Κύπρος: Υπογραφή προγραμμάτων αμυντικής συνεργασίας με Ελλάδα και Ισραήλ

Κύπρος: Υπογραφή προγραμμάτων αμυντικής συνεργασίας με Ελλάδα και Ισραήλ