Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο

Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο