ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης